Τρεχουσες καταταξεις

Καιρός για να τελειώσει ο διαγωνισμός:

1 Tosh***** 200 Tokens
2 m-ja***** 150 Tokens
3 Vara******* 100 Tokens
4 Luth***** 50 Tokens
5 druz******** 25 Tokens
Κάθε μέρα οι 5 που θα ξοδεύουν τα περισσότερα θα ανταμείβονται με επιπλέον tokens!
Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε 24 ώρες.
Ο Επόμενος Θα Μπορούσε Να Είσαι Εσύ!

Προηγούμενες νικήτριες

 • Κυριακή
  (19.05.2019)
 • 1  Tosh*****
 • 2  hand*********
 • 3  Deni******
 • 4  Bone*****
 • 5  nath*********
 • Σάββατο
  (18.05.2019)
 • 1  Tosh*****
 • 2  buck********
 • 3  Vara*******
 • 4  myki*****
 • 5  Zizo*****
 • Παρασκευή
  (17.05.2019)
 • 1  Tosh*****
 • 2  myki*****
 • 3  Tomm*****
 • 4  para*******
 • 5  Vara*******
 • Πέμπτη
  (16.05.2019)
 • 1  Rafa*****
 • 2  Tosh*****
 • 3  Pred*******
 • 4  baaa*****
 • 5  Srun*****
 • Τετάρτη
  (15.05.2019)
 • 1  Nicc********
 • 2  hann*****
 • 3  Vara*******
 • 4  Tosh*****
 • 5  Veab*****
 • Τρίτη
  (14.05.2019)
 • 1  para*******
 • 2  baaa*****
 • 3  hann*****
 • 4  Alph*******
 • 5  RicB*****
 • Δευτέρα
  (13.05.2019)
 • 1  Alph*******
 • 2  Star*****
 • 3  digi******
 • 4  TAKE*********
 • 5  -Fir*****
 • Κυριακή
  (12.05.2019)
 • 1  blue*********
 • 2  Fidd*****
 • 3  -Fir*****
 • 4  lani*****
 • 5  Bone*****
 • Σάββατο
  (11.05.2019)
 • 1  Alph*******
 • 2  sexl*******
 • 3  swee*****
 • 4  gdl1*****
 • 5  kano******
 • Παρασκευή
  (10.05.2019)
 • 1  Alph*******
 • 2  dogm*****
 • 3  beau********
 • 4  DonG********
 • 5  para*******
 • Πέμπτη
  (09.05.2019)
 • 1  trit******
 • 2  Alph*******
 • 3  euge*****
 • 4  Rafa*****
 • 5  geor********
 • Τετάρτη
  (08.05.2019)
 • 1  name*********
 • 2  Alph*******
 • 3  Tene******
 • 4  Supr******
 • 5  5ven*****
 • Τρίτη
  (07.05.2019)
 • 1  Gyra*****
 • 2  adib*********
 • 3  Alph*******
 • 4  name*********
 • 5  loew*****
 • Δευτέρα
  (06.05.2019)
 • 1  Supr******
 • 2  TAKE*********
 • 3  Tene******
 • 4  Musi*****
 • 5  solo******
 • Κυριακή
  (05.05.2019)
 • 1  salt*****
 • 2  A260*****
 • 3  Bone*****
 • 4  name*********
 • 5  5ven*****
 • Σάββατο
  (04.05.2019)
 • 1  name*********
 • 2  5ven*****
 • 3  TAKE*********
 • 4  Bone*****
 • 5  SrMi******
 • Παρασκευή
  (03.05.2019)
 • 1  Supr******
 • 2  Tene******
 • 3  Rafa*****
 • 4  MABP*****
 • 5  loew*****
 • Πέμπτη
  (02.05.2019)
 • 1  jery********
 • 2  name*********
 • 3  hotc******
 • 4  moun******
 • 5  netS********
 • Τετάρτη
  (01.05.2019)
 • 1  5ven*****
 • 2  Tene******
 • 3  uncl*******
 • 4  -Vic******
 • 5  TAKE*********
 • Τρίτη
  (30.04.2019)
 • 1  para*******
 • 2  Supr******
 • 3  A260*****
 • 4  TAKE*********
 • 5  loew*****
 • Δευτέρα
  (29.04.2019)
 • 1  kupa*****
 • 2  m-ja*****
 • 3  toym*****
 • 4  WADI*****
 • 5  baaa*****
 • Κυριακή
  (28.04.2019)
 • 1  name*********
 • 2  nori*****
 • 3  baaa*****
 • 4  Kasi*******
 • 5  -Vic******
 • Σάββατο
  (27.04.2019)
 • 1  nori*****
 • 2  Fera*******
 • 3  netS********
 • 4  -Fir*****
 • 5  Abso******
 • Παρασκευή
  (26.04.2019)
 • 1  Abso******
 • 2  name*********
 • 3  kupa*****
 • 4  Rufu*****
 • 5  stev******
 • Πέμπτη
  (25.04.2019)
 • 1  name*********
 • 2  Bill*******
 • 3  kupa*****
 • 4  5ven*****
 • 5  Simo*****
 • Τετάρτη
  (24.04.2019)
 • 1  Vent******
 • 2  kupa*****
 • 3  KrMa*****
 • 4  baot*******
 • 5  5ven*****
 • Τρίτη
  (23.04.2019)
 • 1  Pira*****
 • 2  para*******
 • 3  cafe*****
 • 4  Bone*****
 • 5  BCE-*****
 • Δευτέρα
  (22.04.2019)
 • 1  CTEP*****
 • 2  TAKE*********
 • 3  para*******
 • 4  Dirt********
 • 5  kano******
 • Κυριακή
  (21.04.2019)
 • 1  TAKE*********
 • 2  swee*****
 • 3  jimm*****
 • 4  Vent******
 • 5  loew*****
 • Σάββατο
  (20.04.2019)
 • 1  baaa*****
 • 2  ston*******
 • 3  kupa*****
 • 4  Bill*******
 • 5  Bakh********

Κανόνες Εκστρατείας

Καθόλη τη διάρκεια της καμπάνιας, το crococams.com% θα βραβεύει 5 μέλη καθημερινά (ως 'μέρα' ορίζεται αυτή που ξεκινά στις 00:00πμ GMT+2 και τελειώνει στις 11:59μμ GMT+2).

Τα δωρεάν tokens θα πιστωθούν στον λογαριασμό των νικητών του crococams.com% μέσα σε λίγες ώρες.

Οι νικητές της κάθε ημέρας θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα, με δημοσίευση μόνο των 4 πρώτων χαρακτήρων των ονομάτων χρήστη τους.

Οποιοσδήποτε χρήστης προβεί σε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα θα αποκλειστεί από την καμπάνια και δεν θα μπορεί να λάβει κάποια μπόνους ανταμοιβή.

Το crococams.com% διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους επίσημους κανόνες και το ποσό του επάθλου, στη διακριτική του ευχέρεια.

Το crococams.com% διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την καμπάνια στη διακριτική του ευχέρεια. Λαμβάνοντας μέρος στην καμπάνια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν πως δεν θα δικαιούνται οποιαδήποτε ανταμοιβή σε περίπτωση ακύρωσης.